Annelies Schraa

blokfluitspecialist en ensemble-coach

Annelies Schraa

Zomeracademie 2020

Het rijk geschakeerde Europese muziekleven rond 1720 kende diverse belangrijke centra. Wenen, natuurlijk. Italië, natuurlijk. Parijs. Maar rond die tijd was het London, dat ál het grote talent naar zich toetrok. En waar veel te halen valt, aan roem en rijkdom, en erkenning, ontstaat natuurlijk ook een levendige rivaliteit. Tussen spelers, tussen componisten, en vooral tussen de goed bezochte opera gezelschappen en orkesten. Zo stortte ook Giuseppe Sammartini, de Italiaans/Franse hoboïst van toenmalige wereldfaam zich in het Londense muzikale strijdgewoel.

Sammartini’s roem als de virtuoze hoboïst en blokfluitist met de zangerige klank bracht hem rond 1720 naar London, waar hij al gauw moest laveren tussen de rivaliserende orkesten van Händel en Bononcini. Maar zijn exceptionele virtuositeit stond hem toe voor beide gezelschappen te werken, zonder loyaliteit aan de één of de ander te hoeven verklaren.

Giuseppe Sammartini was zelf ook een zeer verdienstelijk componist, en zijn prachtige werken voor blokfluit, fluit en hobo zijn het vertrekpunt voor de blokfluit-sessies van Annelies Schraa, in de Zomer Academie Zutphen 2020. Natuurlijk komt in de Zomer Academie Zutphen niet alleen Sammartini aan bod, maar ook enkele andere Londonse componisten van die tijd, Händel, Bononcini, Baston en Barsanti.


Annelies Schraa is docent blokfluit van de blokfluitopleiding FEW en artistiek leider van blokfluitensembles FEW. Daarnaast is ze als docent blokfluit en ensemblespel verbonden aan het Muzisch Centrum te Emmeloord. Ze is een veelgevraagde coach voor kamermuziekensembles. Annelies Schraa studeerde blokfluit bij Adrienne du Clou aan het conservatorium te Zwolle, waar ze haar diploma docerend en uitvoerend musicus behaalde. Zij maakte deel uit van het internationaal vermaarde Apollo Ensemble. Ze is regelmatig te horen als solist en ensemblespeler op Nederlandse kamermuziekpodia en buitenlandse festivalpodia. Een nieuwe ontwikkeling op blokfluitgebied is de herontdekking van de Csakán, de romantische blokfluit uit 1830. Annelies Schraa vervult een pioniersrol voor dit instrument. Met de ensembles van FEW neemt zij regelmatig deel aan Nederlandse en buitenlandse festivals en concoursen. In 2011 won FEW de eerste prijs tijdens de Lelystadse Telemanndagen.


Zomeracademie 2020

The richly varied European music life around 1720 had several important centres. Vienna, of course. Italy, and Paris. But around that time it was London that attracted all the great talent.

And where there is much to be gained, fame and riches, and recognition, a lively rivalry naturally arises. Between players, between composers, and especially between the well-attended opera companies and orchestras.

Giuseppe Sammartini, the Italian / French oboist of then world fame, also fell into London’s musical battle.

Sammartini’s fame as the virtuoso oboist and recorder player with his singing sound brought him to London around 1720, where he soon had to navigate between the rival orchestras of Handel and Bononcini. His exceptional virtuosity allowed him to work for both companies, without having to declare loyalty to one or the other.

Giuseppe Sammartini was also a very accomplished composer, and his beautiful works for recorder, flute and oboe are the starting point for our recorder sessions in the Summer Academy Zutphen 2020. Of course, it is not only Sammartini who arrives in the Summer Academy but also some other London composers of that time, for example Handel, Bononcini, Baston and Barsanti.


Annelies Schraa studied recorder with Adrienne du Clou at the Zwolle conservatory.

She was a member of the Apollo Ensemble for many years, performing frequently on Dutch chamber music venues as well as in foreign festivals.

Nowadays she is part of the Tulipa Consort of soprano Johannette Zomer.

Annelies also leads her own recorder training and recorder ensembles from FEW in Wezep, regularly participating in Dutch and foreign festivals and competitions.

She is a frequently-asked coach for chamber music ensembles.

A new development in the field of recorder-playing is the rediscovery of the Csakán, the romantic recorder from 1830. Annelies has put together a program with masterpieces for the csakan and guitar together with lute player / guitarist Michiel Niessen.