Gusta Teengs Gerritsen

Dramacoach voor (klassieke)zangers en regisseur.

Tijdens de drama workshop voor zangers gaan we dit keer speciale aandacht geven aan samenspelen, aan luisteren (naar elkaar) en reageren (op elkaar) vanuit een rol. Hiervoor gaan we de 3 W’s behandelen: Wat, Waarom en tegen Wie. Ik houd van praktisch en ik zie acteren als iets dat tot op zekere hoogte leerbaar is. Niet het hele vak in die paar dagen natuurlijk, maar met een beetje techniek in je gereedschapskist zul je je op het podium zekerder voelen.

De Dido and Aeneas van Henry Purcell wordt het uitgangspunt ; scènes, duetten en aria’s. Aan de hand van jullie stemtype en voorkeur voor een rol en scene, zal ik het repertoire zo tijdig mogelijk verdelen zodat jullie goed voorbereid kunnen zijn want er wordt van je verwacht dat je het repertoire uit het hoofd kunt zingen. De rollen kunnen dubbel bezet worden, er is dus plaats voor meerdere Dido’s, Belinda’s en Aeneassen. Leuk juist; want zo kunnen we verschillende versies van de personages onderzoeken.

Als afsluiting zal er een openbare presentatie zijn.


During this drama workshop for singers we will pay special attention to playing together, listening (to each other) and responding (to each other) from within a role. For this we will treat the 3 Ws: What, Why and against Whom. I like practicality and I see acting as something that can always be learned to a certain extent. We cannot cover everything in those few days of course, but with a little bit of technique in your toolbox you will feel more secure on stage.

Henry Purcell’s Dido and Aeneas is the starting point; scenes, duets and arias. Based on your voice type and preference for a role and scene, I will distribute the repertoire as early as possible so that you can be well prepared, as you are expected to sing the repertoire by heart. The roles can be occupied twice, so there is room for several Didos, Belindas and Aeneases. That way we can investigate different versions of the characters, with more enjoyment.

At the end there will be a public presentation.


Gusta Teengs Gerritsen is drama and interpretation coach for individual singers, onder andere bij de Nederlandse Raad voor Cultuur. Ze is dramadocent en coach bij het conservatorium van Den Haag en de HKU. Daarvoor gaf ze les aan het conservatorium van Amsterdam.