Johannette Zomer

Initiatiefnemer & Master

Johannette Zomer

Zomer Academie Zutphen…het hoe en waarom….

Het al zo’n dik 20 jaar wereldwijd op concertpodia staan heeft Johannette Zomer ongemerkt veel ervaring opgeleverd qua zingen en zangtechniek, bühnepresentatie maar ook in zaken van meer praktische aard (reizen, vertegenwoordiging, gezondheid van het stemapparaat).  Ze werd zich daar eigenlijk pas kort geleden van bewust.  Want toen Johannette een paar jaar geleden wat regelmatiger Zang Masterclasses ging geven merkte ze dat haar aanwijzingen vanuit die achtergrond eigenlijk meteen spijkers op spreekwoordelijke koppen sloegen, en leerlingen in een mum van tijd problemen konden oplossen, op welk niveau dan ook. Zij besloot daarom in haar woonplaats Zutphen een eigen serie Masterclasses te organiseren, samen met intermediair Tineke Haveman van 10Vocaal. Sindsdien zijn legio zangstudenten en jonge professionals bijgestaan in hun technische stemontwikkeling, maar zijn er ook talloze workshops geweest rond podiumpresentatie, podiumangst en carrièrecoaching, en dit alles mondde juli 2016 in een eerste Zomer Academie Zutphen uit, waar Johannette samen met 10 andere Meesters 5 dagen lang elk in zijn eigen vakgebied de leerlingen een boost hebben gegeven.

Johannette over haar zang-masterclass:

Voor mij persoonlijk komt zingen heel erg vanuit het woord voort, vanuit het spreken. Vaak, als we een kunstlied of aria willen gaan zingen, zijn we zo bezig met inademen, klank vormen en allerlei andere technische zaken dat de stem eigenlijk helemaal niet tot bloei kan komen, we zitten onszelf in de weg, en denken onszelf op slot.

Maar als er vanuit het woord en declamatie gedacht wordt, iets wat we tenslotte ons hele leven al doen, en zonder erbij na te denken tot onze beschikking hebben, vallen er vele zaken op zijn plek, ook technisch gezien.

Ik wil de deelnemers dat graag laten ervaren.”

Johannette Zomer – founding director of the ZAZ and soprano

Zomer Academy Zupthen  – how it came about

In more than twenty years of performing worldwide, Johannette Zomer has accrued plenty of experience in singing, vocal technique and stage presentation, but also in more practical matters such as travelling, promotion  and maintaining vocal health. Only recently did she realise this: a few years ago she began giving vocal masterclasses and discovered that the advice she gave based on her own experience hit the nail on the head, and in no time at all students were able to fix problems at all levels. She decided to set up her own series of masterclasses in her hometown of Zutphen, together with Tineke Haveman of 10Vocaal. Since then legions of vocal students and young professionals have been supported in their technical development, with additional workshops on stage presentation, stage fright, and career coaching. This all led to the first Zomer Academy Zutphen in July 2016, when Johannette and ten other experts gave students a five-day boost in their own specialism.

Johannette on her singing masterclass

For me personally, singing comes from the word, from speaking. Often when we want to sing lieder or arias we are so busy with breathing, sound production and other technical aspects that in fact the voice cannot actually fully blossom, as we get in our own way.

But if we take the word and declamation as our starting point, which we have in fact been doing our whole life, without thinking about all those other things, many things in fact fall into place, including technical matters.

I want to help all the participants to experience this.”