Lucia Swarts

Cello

Lucia Swarts

Lucia Swarts

Ik verheug me er op met jullie een paar dagen te kunnen werken! Je kunt zowel barokcello als ‘moderne’ cellolessen van me krijgen. Misschien goed om aan een van de mooie cellosonates van  Willem de Fesch te werken , of aan de prachtige cellosolo uit Händels Ode for Saint Cecilia’s Day (HWV 76) of aan ‘the Ground’ in Henry Purcells  ‘When I am laid…’ ?

Ik vind het ook altijd fijn om aan techniek te werken, voel je daarom ook vrij in je repertoirekeuze.

Ik verheug me erop jullie les te kunnen geven.


I look forward to working with you for a few days! You can receive both baroque and “modern” cello lessons from me. Perhaps it would be nice to look at one of the lovely cello sonatas by Willem de Fesch, or work on the beautiful cello solo from Handel’s ‘Ode for Saint Cecilia’s Day’ (HWV 76), or on the Ground in Henry Purcell’s ‘When I am laid …’?

I also always enjoy working on technique, so feel free to choose your own repertoire.


Cellist Lucia Swarts studeerde bij Anner Bijlsma aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en behaalde in 1982 haar diploma uitvoerend musicus. In datzelfde jaar gaf ze een recital in de kleine zaal van het Concertgebouw als winnaar van de serie New Vintage.

Lucia speelt sinds 1983 als eerste celliste mee in het orkest van de Nederlandse Bachverening. Van 1982 tot 2018 speelde ze mee met het Asko/Schoenberg Ensemble.

Naast solistische optredens speelt ze mee met het Residentie Bach Ensemble en Tulipa Consort.

Ze geeft hoofdvak cello en kamermuzieklessen aan studenten van zowel de klassieke als de barokafdeling van het Koninklijk Conservatorium en heeft daar ook de jongtalentcellisten onder haar hoede. Ze is gastdocent cello aan het Conservatoire Superior de Salamanca (Spanje). Van haar verschenen zes solo-cd’s. In 2019 verschijnt bij het label Challenge Classics-een nieuwe dubbel-cd met de zes cellosolosuites van J.S. Bach.