Paul Komen

Cursus fortepiano en liedbegeleiding met liedklas op fortepiano

Paul Komen

De interpretatie van muziek uit de 18e en begin 19e eeuw is vaak een problematische zaak voor pianisten. Ze hebben de neiging om dit repertoire niet vanuit een chronologisch standpunt te bekijken (m.a.w. vanuit de periode voorafgaand aan die van het te bestuderen repertoire) maar meer met een terugkijkende blik, door vele lagen van latere muziek heen. Dat lijkt hetzelfde als naar een oud schilderij kijken dat door de loop van de eeuwen is overgeschilderd door latere kunstenaars naar de gebruiken en stijlen van hún tijd.

Het is onnodig te concluderen dat het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, is om het oorspronkelijke werk dat praktisch onzichtbaar en onherkenbaar is geworden door deze nieuwe lagen nog waar te nemen.

Om ons begrip van die vroegere muziek te vergroten kunnen we historische traktaten bestuderen en daaruit uitvoeringspraktische aanwijzingen destilleren.

Onze moderne piano’s verschillen echter enorm van de instrumenten uit de laat 18e en begin 19e eeuw.

Om de klankwereld van de barok- en de klassieke periode werkelijk te kunnen ervaren is het belangrijk om in aanraking te komen met historische instrumenten die ons kunnen leiden naar een beter begrip van de klank en met name de retorische aspecten van dit repertoire.

Dat dit tot een prachtige ontdekkingsreis kan leiden weet ik uit eigen ervaring: mijn interpretaties van de werken van Haydn, Mozart en Beethoven, maar ook die van latere componisten zijn er fundamenteel door veranderd.

Ook zangers zullen zich niet meer overweldigd voelen door het volume van de moderne vleugel maar hun zingen een meer retorisch karakter geven waardoor de tekst-expressie groter wordt.

Graag deel ik die ervaringen met pianisten en zangers tijdens de Zomer Akademie Zutphen 2018!

Paul Komen – fortepiano masterclass and accompanist for the fortepiano song class

Modern pianos differ enormously from the instruments of the late eighteenth and nineteenth centuries and yet all too often pianists approach repertoire from this period without an understanding of the performance practices, styles and sound world of the time.  The use of historical instruments and the study of historical treatises can lead us – and I speak from personal experience here – on a beautiful journey of discovery and understanding. In particular the rhetorical aspects of the repertoire of composers such as Mozart, Haydn and Beethoven are illuminated. In addition, the fortepiano does not drown out singers with its volume of sound so they are freer to express the texts. I look forward to sharing these experiences with pianists and singers this summer!