Susanne Braumann

Viola da gamba, lirone, gamba consort

Susanne Braumann

Venetië was het centrum van het gambaspel in Italië. De viola da gamba genoot daar een enorme populariteit als je kijkt naar de enorme hoeveelheid instrumenten die uit deze stad bewaard zijn gebleven. In deze cursus werken wij aan Venetiaanse consortmuziek, solo- en kamermuziek uit Venetië zelf en met muziek die door deze stad geïnspireerd werd. Naast consortspel zijn er groeps- en sololessen voor techniek en het internationale gambarepertoire. De deelnemers wordt gevraagd naast de gebruikelijke basgamba’s ook alten en diskanten mee te nemen om een consort te kunnen vormen.

Susanne Braumann begon haar gambastudie bij Wolfgang Eggers aan de Folkwang Hochschule in Essen, zette haar opleiding voort aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Hannelore Mueller en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Wieland Kuijken.

Zij gaf concerten in de meeste Europese landen, Rusland, Cuba en de Verenigde Staten, o.a. in de Frick Collection, New York, Festival Oude Muziek, Utrecht, Wigmore Hall, London, Philharmonie, Köln, Concertgebouw Amsterdam, Mariïnsky Theater, Sankt Petersburg en het York Early Music Festival en trad op onder dirigenten als August Wenzinger, Ton Koopman, Jos van Immerseel, Ed Spanjaard, Alessandro di Marchi, Hartmut Haenchen en Paul van Nevel. Susanne Braumann is medeoprichter van The Locke Consort en speelt regelmatig met top-ensembles op het gebied van de Oude Muziek.

Sinds haar studietijd gaf zij talrijke gamba-cursussen in Duitsland, Italië, Tsjechië en Nederland.

Susanne Braumann – viola da gamba, lirone, gamba consort

Venice was the centre of gamba playing in Italy. In this course we will work on Venetian music for solo gamba and gamba consort as well as music inspired by Venice. In addition to playing in consort there will be group and solo lessons on technique and the international gamba repertoire. Participants are requested to bring treble and alto gambas in order to form a consort.

Susanne Braumann studied gamba with Wolfgang Eggers in Essen, Hannelore Mueller in Basel and Wieland Kuiken in Den Haag. She has performed throughout Europe and in Russia, Cuba and the US, in venues such as the Wigmore Hall, London, the Concertgebouw, Amsterdam and York Early Music Festival. Susanne Braumann is one of the founder members of the Locke Consort and regularly plays with leading Early Music groups and under directors such as Ton Koopman.